Підприємництво, господарство і право №2 2021

Підприємництво, господарство і право №2 2021

Зміст

ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Олександра Кармаза, Оксана Грабовська
Електронна особа (особистість) як суб’єкт правовідносин у цивілістичному процесі

Олександр Кухарєв
Сутність права на обов’язкову частку у спадщині у спадковому праві України

Альона Скіченко
Розгляд судом справ про усиновлення: порівняльний аналіз цивільного процесуального законодавства України та Франції

Ангеліна Ходирєва
Звернення стягнення на майно, передане в довірчу власність: окремі питання

Софія Цемко
Особливості захисту прав та інтересів дітей громадян Іспанії на території України

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Марія Ватраль, Галина Оверко
Управління товариством з обмеженою відповідальністю

Оксана Вінник
Межі цифрової свободи: правовий аспект

Юрій Георгієвський
Законодавче регулювання пріоритетних напрямів інноваційної діяльності в Україні

Софія Кочарян
Забезпечення відповідності практики судів України практиці ЄСПЛ під час розгляду справ щодо порушення права власності

Юрій Ніколаєнко
Урахування податку на додану вартість у публічних закупівлях

Тетяна Швидка
Регулювання та контроль за злиттями й поглинаннями суб’єктів господарювання

ТРУДОВЕ ПРАВО

Сергій Вавженчук
Визнання угод недійсними у трудовому праві України (частина 1)

Олександра Гаєвая, Людмила Перевалова, Ганна Гаряєва
Еволюція правових поглядів на феномен старіння від часів стародавнього світу до сьогодення

АГРАРНЕ ПРАВО

Марія Копиця
Види публічного адміністрування фермерських господарств

АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Людмила Асанова
Організаційно-правове забезпечення документообігу в Національному антикорупційному бюро України

Павло Гезь
Адміністративно-правове забезпечення протидії правопорушенням у сфері державної реєстрації в Україні

Олексій Дніпров
Кореляція категорій «державне управління» та «публічне адміністрування»

Вікторія Кравець
Публічне адміністрування у сфері медичного обслуговування населення в Польсько-Литовський період

Юрій Лавренюк
Систематизація засобів адміністративно-правового забезпечення економічних інтересів України

Сергій Мельник
Правові засади організації та функціонування розвідки: деякі напрями вдосконалення

Діана Полюхович
Суб’єкти адміністративно-правових відносин у сфері використання альтернативних джерел енергії в Україні

Тетяна Рекуненко, Неждана Удалова
Відповідальність кривдника в адміністративному процесі

Олександр Танчик
Підстави застосування адміністративних санкцій до юридичних осіб

В’ячеслав Тильчик, Наталія Шпак
Забезпечення запобігання корупції в контексті підвищення прозорості й підзвітності публічних фінансів

Олександр Шевчук
Сектор безпеки України як об’єкт публічного адміністрування

КОНСТИТУЦIЙНЕ ПРАВО

Катерина Закоморна
Принцип муніципальної автономії як гарантія децентралізації публічної влади

Віталій Ковтун
Конституційно-правова доктрина соціальних прав та свобод

ФIНАНСОВЕ ПРАВО

Анна Барікова
Дискреція Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі

Антоніна Згама, Діна Зятіна
Сучасні тенденції розвитку морегосподарського комплексу в Україні та світі

ТЕОРIЯ ДЕРЖАВИ I ПРАВА

Наталя Атаманова
Проблемні питання застосування норм права

Аліна Гембар, Тетяна Міхайліна
Договірне регулювання медичного експерименту за участю людини: гарантії прав досліджуваного

Юрій Максименко
Статус і повноваження депутатів місцевих рад

Михайло Смокович
Юридична освіта в умовах дистанційного навчання

Тетяна Фулей
Застосування судами застарілих законодавчих норм як перешкода для забезпечення доступу до правосуддя

КРИМIНАЛЬНЕ ПРАВО

Іван Слюсарчук, Ольга Мітенко
Роль громадянського суспільства в забезпеченні національної безпеки України

Іван Слюсарчук, Вадим Слюсарчук, Ірина Ковальова
Провадження оперативно-розшукових заходів у Великій Британії та США

Олена Тавлуй
Кримінальна відповідальність за розголошення таємниці усиновлення за законодавством окремих зарубіжних країн

КРИМIНОЛОГIЯ

Олег Бех
Протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом

Віталій Василик
Регулювання права на працю громадян, засуджених до позбавлення волі в Україні

Владислав Карелін
Запобігання контрабанді наркотичних засобів

Андрій Кротюк
Загальносоціальні заходи запобігання злочинам у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів у великому місті

КРИМIНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Наталя Верховська
Наслідки необґрунтованого арешту банківських рахунків підприємств для бізнесу та способи їх скасування

Андрій Жук
Класифікація гарантій прав і свобод підозрюваного під час застосування запобіжного заходу «тримання під вартою»

Олександра Камінська
Нормативно-правові засади діяльності органів дізнання щодо неповнолітніх

Наталія Кіцен
Обмеження засади безпосередності дослідження показань, речей і документів під час судового розгляду кримінального провадження в першій інстанції

Микола Остренко
Проблематика реабілітації юридичних осіб у кримінальному процесі

КРИМIНАЛIСТИКА

Владислав Негребецький
Використання сучасних інформаційних технологій під час слідчого експерименту

Ельвіра Оржинська
Використання загальнонаукових методів у слідчій практиці

Іван Сервецький, Інеса Гальона
Тактика пошуку осіб, причетних до вчинення торгівлі людьми

Федір Сокиран, Євген Войтович
Використання спеціальних знань під час розслідування насильницького зникнення людини

Олександр Цивінський, Оксана Дуфенюк
Проблемні питання судово-економічної експертизи у кримінальному провадженні

СУДОУСТРIЙ

Ольга Українець
Легітимація судової влади: підходи до дефініції

МIЖНАРОДНЕ ПРАВО

Оксана Волощук, Максим Гетманцев
Зловживання правом шляхом умисного спотворення фактів у разі звернення до ЄСПЛ